Ki-Aikido

Aikido is van oorsprong een krijgkunst. De bewegingsvormen binnen het Ki-Aikido zijn nog steeds te herleiden tot aanvals- en verdedigingstechnieken, maar worden niet met dat doel getraind. De bewegingsvormen zijn sierlijk en ogen gemakkelijk.

De training richt zich op het zo harmonieus en moeiteloos mogelijk bewegen, met en zonder partner.

Het leren bewegen met coördinatie van geest en lichaam staat centraal. Aikdo verhoogt het lichaams- en zelfbewustzijn, wat zichtbaar wordt in de houding en uitstraling van alledag.

Ki-Aikido kan dan ook door jong en oud met veel plezier beoefend worden.